ÅRSMØTE I GRØNDALEN HYTTEIERFORENING 2015

Sted; Gapahukene i C-feltet

Tidspunkt: Skjærtorsdag 03.04.15 kl. 17.00

 

 

 

SAKSLISTE

 

1. Leder ønsker velkommen

2. Godkjenning av innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

4. Valg av møteleder og sekretær

5. Årsmelding fra styret

6. Regnskap 2014

7. Fastsettelse av medlemskontingent

8. Innkomne saker

            a. Serviceavgifter (vann, veier og løyper)

            b. Årsmøtet i Grøndalen fritidsområde

            c. Reguleringsplanarbeid

            d. Kommuneplanmøte «hyttefolket som ressurs»

            e. Hytteforum i Rendalen kommune

            f. Løypekjøring

9. Valg

            Styret

            Leder

            Nestleder  

            Sekretær   

            Kasserer        Ikke på valg

            Styremedlem Ikke på valg

           

            Valgkomite

 

            Valg av 2 revisorer