GRØNDALEN HYTTEIERFORENING

 

Årsmelding fra styret 2016/17

 

Styrets sammensetning

Leder Arve Bekk

Nestleder Heikki Fjelldal

Kasserer Erik Martinsen

Sekretær Reidar Hansen

Styremedlem Kari Sommerseth Jacobsen

 

Medlemmer fordelt på hytefelt 2015

 

A

B

C

Medlemmer

 

 

 

%-betalende

 

 

 

 

Økonomi

Foreningen har en tilfredsstillende økonomi noe som fremgår av fremlagte regnskap.

 

Møter: 

Det er avholdt et fellesmøte med Statskog.

Det har  vært 1 styremøte samt utstrakt kommunikasjon og drøftinger via mail.

Styrets sekretær Reidar Hansen har deltatt på årsmøte i Grøndalen fritidsområde SA

Styrets leder Arve Bekk og sekretær Reidar Hansen har vært på møte med grunneiere og hytteforeningen på Nøkkelåkjølen. Tema for møtet var vurdering av preparering av skiløyper med maskin framfor snøscooter. Konklusjonen ble å sende ut spørreundersøkelsen til hytteeierne. Resultatet av denne var at et klart flertall ønsket videre preparering med snøscooter.

 

 

 

Dugnader og befaringer

Lørdag 30. juli var det dugnad med nedstteing av de første stolpene for skilting av stier og løyper.  Frammøte var 10 personer. Dugnaden ble avsluttet med trivelig kaffeprat.

 

Saker som har vært behandlet

 

Skilting av stier og løyper

 

 

 Fellesmøte mellom Statskog og Grøndalen hytteeierforening

 

1 Løypekjøring

Løypenettet som ble kjørt sesongen 2015/16 er videreført inneværende sesong. Det er prøvd ut nytt tilleggsutstyr på scooteren med godt resultat.

 

2 Reguleringsplan og vegbygging

Reguleringsplanen er vedtatt og de første vegen er er allerede bygd. Betaling (5000 kr.) til Grøndalen fritidsområde SA er ut fra forrige årsmøtet sjekket juridisk. Konklusjonen er at fritidsområdet har hjemmel til dette.

 

3 Drift/serviceavgift

 

Ble drøftet på høstmøtet med Statskog. Enighet om å arbeide videre med saken.

 

4 Vannposter

Det er  ikke mottatt meldinger om feil og mangler

 

5 Skilting av stier og løyper

Nå har styret for verneområdet vedtatt skiltplan og skilttype. Det er bestilt skilter som skal settes ut til sommeren. Styret vil ha møte med forvalter av verneområdet for avklaring av skilting i hytteområdet etter påske. Deretter bestilles skilt

 

 

6 Dugnad sommeren 2017

Lørdag 15. juli. Oppmøte ved Gapahukene (årsmøteplassen)

 

 

 

 

Styret