Facebook gruppe og årsmøtereferat 2017

Her kommer omsider referatet fra årsmøtet 2017.
Itilleg har vi laget en lukket gruppe på Facebook der vi kan legge ut bilder og info.
Den heter Grøndalen hytteområde - Felt A, B og C. Håper dette faller i smak.

Ønsker alle en riktig god sommer.

Her er årsmøtereferat 2017

Bildet er tatt 7. mai ved gapahuken ved Grøna nede på B feltet.

Velkommen til årsmøte

Skjærtorsdag klokken 17.00 er det klart for nytt årsmøte i Grøndalen Hytteeierforening.
Årsmøtet finner som vanlig sted i ved gapahukene i T-krysset mellom A og C-feltet.

Her finner du innkallingen til årsmøtet.

Her finner du årsmeldingen.

Vakkert i høstfjellet

Det ble tid til noen dager i Grøndalen i helgen. Fjellet framsto i sitt vakreste skrud. Det er bare å komme seg til fjells og nyte den fine naturen. Foto: Sigmund Heed.

 

Referat fra årsmøte 2015

Bildet over viser en del av de som møtte opp på årsmøtet i Grøndalens Hytteeierforening skjærtorsdag.
Her er årsmøtereferatet 2015
Her er årsberetningen for 2014-2015

 

 

Gapahuken snudd på dugnad

Dugnadsgjengen har gjort en jobb med å flytte gapahuken ved Tobakkstjern lørdag 5. juli. På øverste bildet er de i ferd med å flytte gapahuken "sørover" så åpningen blir mer solrik. Fra venstre- Reidar Hansen, på huk- Stein Andersen- Håkon Skrokbæk og Erik Marthinsen. Bildet under: Gapahuken på plass med steiner under bunnstokker. Bålplass er tilrettelagt for lite kosebål. HUSK: Det er forbudt med åpen ild i terrenget fra 14/4 til 14/9.

Referat fra årsmøte i påsken

Grøndalen hytteeierforening avholdt årsmøte skjærtorsdag.Her er referatet fra møtet

Årsmøtereferatet finner du her

Gapahuken ved Tobakkstjenn på plass

Det ble enstemmig vedtatt på årsmøte 2013 att vi skulle søke og anskaffe en gapahuk ved Tobakktjenn.
Den er bygd av en lokal tømrer fra Rendalen. Og finansiert av hytteeierforeningen
Den ble kjørt ut på snøskuter 24/3 og satt opp av tømreren.
Bildene er tatt 29/3 i ett nydelig vær og helt blikkstille.(En fantastisk skitur)

Vennlig hilsen
Erik Martinsen

Vannposten i C-feltet er flyttet

Torgeir Før (i gravemaskinen) og Bjørn Rygh er igang med å flytte vannposten på C-felt. Den blir nå plassert på en liten høyde ved parkeringsplassen, ikke mange meter fra sin gamle plass. Får håpe at dette kan hindre vannposten i å fryse, noe som har vært et problem mange vintre. Tekst og bilde er fra Stein Andersen.

Ti med på befaring av Kløftkoia

Ti personer var med på befaringen av Kløftkoia lørdag 6. juli. På styremøtet i påsken ble det redegjort for tilbudet fra Statskog til Grøndalen Hytteeierforening om åremålsleie av koia. Årsmøte vedtok at det skulle gjennomføres en bfør man tar stiilling til å leie av koia mot å sette den i stand og velikeholde den. Her er noen bilder fra Kløftkoia tatt under befaring. Fotograf er Einar Opstad.

Mange møtte på årsmøtet

Det var mange som møtte på årets årsmøte i Grøndalen Hytteierforening. Det foregikk i strålende påskevær ved gapahukene.

Her finner du referatet fra møtet

Snøbrøyting vinteren 2012/2013

Det er Torger Før som står for snøbrøytingen i Grøndalen ivinter. De som ønsker brøytet vei til hytta kan ringe mob 41 44 47 21. Han har også en e-mail: bortstu@hornset.no

Planer om vindkraftverk i Rendalen

Selskapet Austri Kraft har meldt om at de utreder planer for etablering av vindkraftverk i Storfjellet i Rendalen kommune. Storfjellet ligger vest for Åkrestrømmen og vil sånn sett ikke påvirke Grøndalen. Men det ligger spredt fritidsbebyggelse i området. Det blir spennende å se kommunens hold til denne saken

.Du kan lese mer om planene her

Kloppa over Øvre Ørsjøbekken
er på plass igjen

Under dugnaden 30 juni ble kloppa i Øvre Ørsjøbekken restuarert. Den som ble tatt to ganger av sommerflommen i fjor. Sett fra venstre:Reidar Hansen- Ola Undset- Jan Haug- Torkild Rakkestad- Tor
Brøndbo- Sondre Hansen- Ola Evensen- Knut R. Skjerven. Fotograf og
medhjelper- Arve Bekk. Det var også dugnad ved gapahukene, vindskier ble beiset,stener ble lagt under veggene og ny grillplass med stor strekkmetall rist. Det var Håkon Skrokbekk. Stein Andersen og Torbjørn Hornset som stod for arbeidet her. På kvelden var det en hyggelig sammenkomst med grilling og hesteskokasting. En vellykket dugnadshelg i Grøndalen. Søndag var det befaring til Kløftkoia i Nedre Ørsjøbekken av Undset og Bekk sammen med en representant fra statskog.


Referat fra årsmøte i Hytteierforeningen

Her finner du referatet fra årsmøte i Grøndalen Hytteierforening. Årsmøtet ble holdt skjærtorsdag og 42 personer møtte.

Her er referatet

Flommen har tatt kloppa over Ørsjøbekken

Kloppa over Ørsjøbekken har fått en hard medfart av flomvannet. Her følger en statusrapport fra Ola Undseth.

Les mer

 

Nyttig og hyggelig aktivitesdag

Kloppa over Ørsjøbekken er nå rehabilitert. Representanter fra 6 hytter sørget for det på aktivitetsdagen 2. juli. Dagen ble avsluttet med et sosialt samvær i den nye gapahuken lørdag kveld før det igjen var nye aktiviteter med befaring ved Jotsetra.

Les mer om aktitetene her

Mønsåsskål for nye gapahuker

Som avslutning på aktivitetsdagen i Grøndalen var det grillfest og mønsåsskål for de nye gapahukene. I de fine gapahukene ble det et trivelig lag.Det er Bodil Nordhagen som har sendt oss disse flotte bildene.

Her finner du flere bilder

 

Flyvraket på flytoppen

Vi har fått bilder fra flyvraket som ligger på en topp sør for Skaret ved Sølen-fjellenes fot. Vi har også fått tilgang til Vegard Sæthers historie om flyet som forsvant.

Bilder og historien finner du her

Her er referatet fra årsmøtet

Det var bra oppmøte på årsmøtet i Grøndalen hytteeierforening som ble avholdt skjærtorsdag.

Her ligger sakslisten til årsmøtet.

Her er referatet

Lag din egen

nødplakat til hytta

Statens kartverk har laget en meget nyttig tjeneste som kan være til hjelp for oss hyttefolk dersom det skulle oppstå en situasjon hvor vi har behov for akutt hjelp. Ved hjelp av en nødplakat vil du alltid ha hyttas posisjon for hånden.

Les mer om hvordan du lager den her


Brobygging i Grøndalen

Dugnaden 3 juli ble brukt til å bygge klopper over Tobaksbekken og Halvorbekken. Den sosialr samelingen etter dugnaden sørget for brobygging på flere måter.

Les mer

Husk hyttenummer i frontruta

For å dokumentere betalt veiavgift skal hytteierne i Grøndalen lage seg en lapp med nummeret på den hytta de eier og plassere den lett synlig på innsiden av frontruten.

 

Webansvarlig: Sigmund Heed