Status klopp Ørsjøbekken:

2. juli 2011 kloppa rehabilitert på aktivitetsdagen.
2. august kloppa "tatt av sommerflommen".
6. august ny dugnad og kloppa på plass over Ørsjøbekken.
Ca. 10. september - kloppa tatt av flommen på nytt, og er berget opp på land igjen, blir liggende på land til neste sommer.
Ny lokalisering, forankring og dimensjonering osv må vurderes.

Status klopp Storbekken, mot Jotsetra:

25. juli det meste av kloppa lagt opp.
26. juli avsluttende arbeider utført, kloppa ble bra.
Pr. 19.september - ikke mottatt meldinger om at kloppa er tatt av flomvatnet:.